BIOCARB SOLUTION

Biocarb vil transportere og lagre naturlig co2 fra biogasanlæg. Det kan deponeres i undergrunden og på sigt udnyttes til energiproduktion.

Læs mere

Biocarb Solution er et samarbejde mellem fem biogasanlæg i Nordjylland. De opgraderer hver især biogassen til bio-naturgas, og i den proces udskilles ca. 40% ren biogen co2. Biogasanlæggene investerer i de kommende år i co2-fangst og lagerfaciliteter på anlæggene, så de kan transportere flydende co2 til lagring i undergrunden. Det kaldes Carbon Capture Storage (CSS). På sigt kan Biocarb Solution også arbejde med Carbon Capture Utilisation (CCU).

Biocarb Solution skal transportere co2 fra de fem anlæg til et kommende lager på Hirtshals Havn. Herfra skal det sejles ud til CCS Greensand Projektet ved Siri-feltet i Nordsøen. På sigt kan den rene biogene co2 fra biogasanlæggene bruges i grøn energiproduktion, fx i Power-to-X på Hirtshals Havn eller andre steder i Nordjylland.

Samarbejdspartnere

Biocarb Solution har indgået en samarbejdsaftale med en række partnere, som sikrer håndtering af co2 i hele værdikæden. Det er INEOS Energy, Wintershall DEA, Evida, Blue Water Shipping samt Hirtshals Havn og Greenport North.

Ejere

Biocarb ejes af BB Biogas, GrønGas, Rønnovsholm Biogas, Sindal Biogas og Vrejlev Bioenergi.
De fem selskaber investerer selv i anlæg til at fange og lagre co2.

Kontakt

Vil du vide mere om Biocarb Solution, kan du kontakte direktør Carsten Joest Nielsen
Tlf: 5118 3672. Mail: cjn@biocarb.dk
Carsten Joest Nielsen er maskinmester med over 20 års erfaring fra offshore industrien. Han har blandt andet være operation manager på Sirifeltet, hvor co2 fra de fem anlæg skal deponeres.